Mats Jonasson
  733 30 SALA,  Tel:070-509 87 11   Email:info@stigsguld.se
Stig Johansson
Guld AB
Hyttgatan 27
(källaringången)

Tel:
070-509 87 11

E-post:
info@stigsguld.se

ÖPPET:
Onsdagar 10 - 12

Eller efter överenskommelse
 
 
gravyr av smycken, priser
mm.

Jag har lärt mig yrket av
firmans grundare som är
min far Eric Johansson.

Han startade upp 1952 och
jag har drivit firman i egen
regi 35 år.

Eric tillhörde den gamla
stammen yrkesmän som
verkligen lärt sig yrket
grundligt och har varit en
god läromästare åt mig.

Välkomna!              Stig
Verkstad - Reparationer, ändringar och gravyr m.m. utföres.

Ringändringar i guld och silver, reparationer av trasiga smycken, omträdningar av pärlcollier,
Guldsmeden i Sala
ÖPPET:  Onsdagar 10 - 12 / Eller efter överenskommelse